Dlaczego warto weryfikować tajemnice zawodową i jak to zrobić?

Wykonywanie obowiązków służbowych w wielu przypadkach oznacza dostęp do informacji, które mogą być wykorzystane przez konkurencję do osłabienia pozycji przedsiębiorstwa, przejęcia jego klientów lub wprowadzenia produktów bazujących na takich samych składnikach, procedurach lub rozwiązaniach technicznych. W wielu przypadkach pracownicy są formalnie zobowiązani do zachowania pozyskiwanych danych w tajemnicy, jednak zdarza się, że działając nieświadomie albo w wyniku zaoferowania innej korzyści majątkowej czy osobistej, decydują się na zdradzenie tajemnicy służbowej. Zdarzeniom takim można skutecznie przeciwdziałać, korzystając z usług podmiotów zajmujących się wywiadem gospodarczym. Sprawdźmy, czym jest tajemnica zawodowa i zobaczmy, jak ją chronić.

 

Czym jest tajemnica zawodowa?

Tajemnica zawodowa to pojęcie, które nie jest sprecyzowane w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Przyjmuje się, że jej charakter jest zbliżony do tajemnicy służbowej oznaczającej posiadanie informacji niejawnych, a niekiedy także do zobowiązań do zachowania poufności informacji pozyskiwanych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, które dotyczą przedstawicieli niektórych zawodów, takich jak choćby adwokaci i radcy prawni, lekarze oraz psycholodzy, a także notariusze i dziennikarze. Obowiązek nieujawniania informacji, które mogłyby zaszkodzić pracodawcy, wynika też z zapisów Kodeksu pracy. Warto pamiętać, że jej zakres może być doprecyzowany w podpisywanej z pracownikiem umowie, podobnie jak ewentualne konsekwencje wynikające z jej naruszenia.

 

Jak chronić tajemnicę zawodową?

 

tajemnica

Sposobami na ochronę tajemnicy zawodowej jest stworzenie systemu obiegu informacji, który wyklucza przekazanie jej osobom niepowołanym wewnątrz firmy, a także kontrolowanie, czy działa on prawidłowo. Równie ważne będzie sprawowanie kontroli nad tym, w jaki sposób korzystają z danych osoby mające do niej dostęp. W grę wchodzi przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa używanych form komunikacji elektronicznej – właściwe zabezpieczanie poczty elektronicznej oraz danych przechowywanych na komputerach podłączonych do internetu. Pomoc w ochronie tajemnic firmy można uzyskać w dobrej firmie detektywistycznej, która zajmuje się także wywiadem gospodarczym.