Jak zebrać dowody w sprawie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma zawsze na celu, przede wszystkim, dobro dziecka. Nie zawsze musi ono się wiązać z sytuacjami patologicznymi. Może być związane z negatywnym wpływem jednego z rodziców na dobrostan dziecka, wynikającym z różnych względów. Sądy rozstrzygając o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, biorą pod uwagę możliwość negatywnego wpływu jednego z rodziców na rozwój dziecka, realizację jego praw. Warto zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby dzieci dotyczą nie tylko aspektu materialnego, ale także związanego z rozwojem ich emocjonalnym.

 

Kto może wystąpić o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

papiery na tle uścisku dłoni Najczęściej o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej występuje jedno rodziców. Dzieje się tak zwykle w wyniku separacji lub rozwodu. O ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej mogą też wnosić osoby trzecie, ale postępowanie może wszcząć również sąd. Powodem może być zaniedbanie obowiązków względem dziecka, brak zainteresowania nim, pozostawienie dziecka bez opieki, przemoc, zarówno psychiczna, jak i fizyczna, a także porzucenie. Spektrum przypadków jest szerokie, ale sąd biorąc pod uwagę każdy z nich, rozstrzyga przede wszystkim, uznając dobro dziecka.

Jak zebrać dowody?

Chcąc ograniczyć lub pozbawić praw rodzicielskich jednego albo obu rodziców konieczne jest zebranie dowodów na zaniedbania lub szkodę względem dziecka. Sąd bierze pod uwagę oczywiście zeznania świadków obu stron, jednak dowody, które potwierdzają zaniedbanie dziecka, zwiększają szansę na ograniczenie praw rodzicielskich rodzicowi, który dziecku szkodzi. Zebranie takich dowodów wymaga staranności, cierpliwości, wiedzy oraz czasu. Zwykle samodzielnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dobrym pomysłem jest powierzenie tego zadania specjalistom z doświadczeniem – agencji detektywistycznej. To detektywi, korzystając z odpowiedniego sprzętu i doświadczenia, są w stanie zebrać nawet najdrobniejsze dowody świadczące o niewłaściwym wypełnianiu obowiązków rodzicielskich. Obserwując, z kim spotyka się taka osoba, jak zachowuje się względem dziecka, czy często spożywa alkohol, w jaki sposób zapewnia bezpieczeństwo dziecka w samochodzie i jak spędza z nim czas, mogą zebrać interesujące informacje. To tylko część działań, jakie mogą podjąć detektywi. Zebrane w ten sposób dowody pomogą w ocenie właściwego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Konsekwencje ograniczenia opieki nad dzieckiem

Występując o ograniczenie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej, warto wiedzieć, jakie konsekwencje może przynieść takie postępowanie. Sąd może, zgodnie z naszym założeniem, ograniczyć opiekę jednemu z rodziców. Warto pamiętać, że sąd bierze pod uwagę wszystkie dowody i zeznania świadków, także drugiej strony. Może się zdarzyć, że sąd ustanowi kuratora, czy asystenta rodziny, który będzie sprawował pieczę nad jej członkami, bacząc przede wszystkim na dobrostan dzieci.