Kiedy warto skorzystać z usług detektywa?

Praca detektywa kojarzy się zwykle z rozwiązywaniem zagadek kryminalnych. Choć wiele osób posiadających licencję ma takie same kwalifikacje jak śledczy pracujący w wydziałach kryminalnych, to większość usług detektywistycznych ma zupełnie inną specyfikę. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie zadania najczęściej powierza się prywatnym detektywom.

 

Usługi detektywistyczne dla osób prywatnych

Usługi świadczone przez prywatnych detektywów mogą być użyteczne zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. W tym pierwszym przypadku klienci szukający pomocy detektywa najczęściej zgłaszają się ze sprawami, które można określić jako „rodzinne”. W głównej mierze dotyczą one przygotowań do prowadzenia spraw rozwodowych i zbierania dowodów niewierności współmałżonka. Często wiążą się z zaginięciami dzieci i dorosłych, a także chęcią sprawdzenia kontaktów bliskich i upewnienia się, że nie uwikłali się oni w sytuacje, które mogą być dla nich niebezpieczne. Zadania zlecane prywatnym detektywom łączą się także z ochroną mienia lub poszukiwaniem skradzionych przedmiotów o znacznej wartości. Prywatny detektyw może również pomóc w chronieniu prywatności, zajmując się wykrywaniem podsłuchów, ochroną używanych systemów teleinformatycznych czy przeciwdziałaniem stalkingowi.

 

Usługi detektywistyczne dla firm

akcesoria detektywa w samochodzie

Prowadzenie biznesu na większą skalę wiąże się na ogół z dużym ryzykiem zarówno, jeśli chodzi o trafne inwestycje, jak i niebezpieczeństwa związane z działaniem konkurencji. Wiele firm potrzebuje skutecznej ochrony swoich tajemnic i zabezpieczenia przed próbami ich przejęcia. W grę wchodzi tu m.in. przeciwdziałanie podsłuchom, włamaniom komputerowym lub próbom oszustwa przez wyłudzenie towarów czy usług. Ważne jest także sprawdzanie potencjalnych kontrahentów pod względem ich wcześniejszej działalności biznesowej, regulowania zobowiązań czy pozycji finansowej. Przedsiębiorstwa korzystają również z usług pozwalających na sprawdzanie lojalności pracowników lub wychwytywanie przypadków naruszania zasad umów o zakazie konkurencji. Niezwykle popularne są także usługi pozwalające na sprawną windykację należności np. związane z szukaniem ukrywanego przez dłużnika majątku.