Najczęściej wybierane miejsca na założenie podsłuchu

Informacja zawsze stanowiła jeden z najcenniejszych zasobów, niezależnie od tego, czy dotyczyła tajemnic państwowych, działań dużych korporacji czy życia osobistego. Wraz z rozwojem elektroniki i pojawieniem się technologii ułatwiającej miniaturyzację wszelkiego rodzaju urządzeń oraz źródeł zasilania, a także cyfrowy zapis pozyskiwanych danych stosowanie podsłuchów stało się bardziej powszechnie.

Dziś pozyskiwanie informacji na dowolny temat bez wiedzy osób zainteresowanych jest stosunkowo proste i trudne do wykrycia. Wysyp firm oferujących lepszej lub gorszej jakości urządzenia podsłuchowe spowodował, że sprzętem rejestrującym dźwięk posługują się ci, którzy chcą wykraść tajemnice konkurencyjnej firmy, mają nadzieję na zdobycie kompromitujących kogoś materiałów czy w ten sposób zdobywają dowody w sprawach rozwodowych albo związanych z przyznaniem lub cofnięciem opieki nad dzieckiem. Zdarza się też, że podsłuchami posługują się działający w najlepszych intencjach rodzice zatroskani zachowaniem swoich dzieci. Jednocześnie wraz ze wzrostem zainteresowania podsłuchami znacznie ważniejsza stała się obrona przed ich skutkami. Wykrywanie podsłuchów i zapobieganie tego rodzaju sytuacjom coraz częściej staje się konieczne zarówno w praktyce biznesowej, jak i w życiu prywatnym osób, które zajmują eksponowane stanowiska. Przyjrzymy się bliżej rodzajom podsłuchów i przekonajmy się, gdzie najczęściej mogą być instalowane.

 

Zagrożenia związane z podsłuchami

podsłuch

Możliwość pozyskiwania informacji dzięki podsłuchom jest niebezpieczna dla wszystkich, którzy są w posiadaniu danych o dużym znaczeniu i wartości. Do najpilniej strzeżonych tajemnic należą zwykle dane, którymi dysponują wszelkiego rodzaju firmy. Szpiegostwo przemysłowe kojarzy się na ogół z wykradaniem super nowoczesnych technologii i planów wynalazków oraz urządzeń. Takie stereotypowe spojrzenie sprawia, że w wielu przedsiębiorstwach zagrożenia tego typu są niesłusznie lekceważone. Warto jednak pamiętać, że w większości przypadków znaczne szkody może wyrządzić choćby dostęp do informacji o przygotowywanej dokumentacji przetargowej, planowanym zakupie terenów inwestycyjnych czy ofercie dla znaczącego kontrahenta. Poważnym kłopotem będzie także zdradzenie danych o różnych aspektach działania firmy – warunkach umów zawartych z dostawcami lub odbiorcami, wielkości uzyskiwanej marży czy możliwościach korzystnego zakupu materiałów, które nie koniecznie muszą być znane konkurencji.

Nie można zapominać, że rozpowszechnienie sprzętu podsłuchowego sprawia, że mogą z niego korzystać również współpracownicy, którzy chcą zdobyć atrakcyjne stanowisko, przejąć obsługiwanych klientów czy poznać tajemnice powodzenia zawodowego swego konkurenta do awansu. Podsłuch to także coraz częściej sposób na skompromitowanie dowolnej osoby. Nie musi to chodzić tylko o bardzo znane postaci – „podłożenie świni” koledze ubiegającemu się o ten sam awans czy zyskującemu lepsze wyniki i wyższą premię jest dla wielu pokusą nie do odparcia. Nie rzadko na błąd swego przełożonego czyhają zbyt ambitni podwładni. Informacje, których upublicznienie może stać się wizerunkową klęską lub narazić na odpowiedzialność pojawiają się też w rozmowach przedsiębiorców czy polityków, nawet jeśli nie są to osoby z pierwszych stron gazet.

Uzyskiwanie informacji z podsłuchu jest też często stosowaną praktyką związaną z postępowaniami rozwodowymi, gdy jedna ze stron chce zdobyć potwierdzone dane np. o możliwej zdradzie, co pozwoli na przypisanie winy za rozpad małżeństwa współmałżonkowi. Równie liczne są przypadki podsłuchiwania drugiego rodzica lub nawet samego dziecka w sprawach o przyznanie opieki nad dzieckiem. Choć przepisy przewidują za posługiwanie się podsłuchem bez wiedzy i zgody zainteresowanych dość wysoką karę, bo w zależności od okoliczności grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat, to jednocześnie dowody tego rodzaju mogą być dopuszczone w postępowaniu sądowym, jeśli taką decyzję podejmie skład orzekający.

Podsłuchy „na żywo” i nagrywanie informacji

Wśród urządzeń podsłuchowych największym powodzeniem cieszy się sprzęt do przekazywania dźwięku „na żywo”. Między oprzyrządowaniem tego rodzaju stosowane są zarówno mikrofony instalowane w pomieszczeniu, pojeździe lub ukrywane w przedmiotach należących do jeden z nagrywanych osób, jak i takie, które pozwalają na działanie z dużej odległości. Popularne gadżety do nagrywania wykorzystują najczęściej transmisję GSM, łącze Bluetooth, a niekiedy także sieć wi-fi. Zdarzają się mikrofony transmitujące sygnał przy pomocy łącza radiowego. Urządzenia tego rodzaju mogą być wmontowane niemal w dowolny sprzęt – długopis, listwę przeciwprzepięciową, element oświetlenia czy gniazdko elektryczne. Zminiaturyzowane nadajniki łatwo też zainstalować w podwieszanym suficie lub ukryć wewnątrz samochodu. Ze względu na wielkość są one trudne do zauważenia, tym bardziej, jeśli stanowią element zwykłych i codziennie wykorzystywanych przedmiotów – długopisu, biurkowej lampy czy ustawionego w pomieszczeniu sprzętu RTV.

Wadą mikrofonów tego rodzaju jest ograniczony czas, przez jaki mogą pracować, a także konieczność niepostrzeżonego wniesienia ich do pomieszczenia bądź podrzucenia jednej z osób biorących udział w spotkaniu. Przekazywanie sygnału również bywa kłopotliwe ze względu na powstające zakłócenia, które mogą powodować różne przedmioty metalowe sprzęt elektroniczny czy elektryczny np. pracująca klimatyzacja, wentylator lub znajdujące się w ścianach zbrojenia. Wiele podsłuchów jest więc wykonywanych zdalnie przy użyciu bardzo czułych mikrofonów. Do najczęściej wykorzystywanych należą mikrofony kierunkowe, które sprawdzają się przy podsłuchiwaniu rozmów toczonych przy otwartych oknach lub na zewnątrz. Przy podsłuchiwaniu rozmów prowadzonych w pomieszczeniu sprawdzają się mikrofony sejsmiczne rejestrujące słabe dźwięki rozchodzenia się fal akustycznych przez sufity czy ściany. Na podobnej zasadzie działają mikrofony laserowe, które są w stanie wychwycić delikatne wibracje szyb i przy pomocy odpowiedniego oprogramowania przekształcić je w słyszalne dźwięki.

Szeroko wykorzystywane są urządzenia będące w istocie zminiaturyzowanymi dyktafonami. Nie przesyłają one sygnału na żywo, jednak mogą zapisywać nagrania o dość znacznej długości, aktywując się np. na dźwięk głosu. Urządzenia tego typu mogą działać przez dłuższy okres, a brak konieczności przesyłania danych na zewnątrz utrudnia ich wykrycie. Zaletą jest łatwa dostępność tego rodzaju sprzętu oraz fakt, że nie trzeba wcale posługiwać się specjalnym zminiaturyzowanych modelem „szpiegowskim” – wystarczające będzie podłożenie urządzenia, które można kupić w każdym sklepie z elektroniką. Minusem takiego rozwiązania okaże się jednak konieczność znalezienia miejsca, gdzie będzie można ukryć dyktafon, a także zabrania go po dokonaniu nagrania.

Podsłuchy telefonów i urządzeń elektronicznych

Starym sposobem podsłuchiwania rozmów jest zakładanie urządzeń szpiegujących w telefonach. Wprawdzie sprzęt do podsłuchiwania aparatów stacjonarnych jest znacznie trudniejszy do zainstalowania, a same aparaty rzadziej wykorzystywane do ważnych rozmów, jednak dużą popularnością cieszy się oprogramowanie szpiegowskie, które można zainstalować bez wiedzy użytkownika na popularnych smartfonach. Daje to sposobność nagrywania nie tylko prowadzonych rozmów, ale także dźwięków z otoczenia, w którym przebywa użytkownik. W ten sposób można również śledzić położenie aparatu, przechwytywać informacje z używanych aplikacji, czy choćby korzystać zdalnie z wbudowanych w sprzęt kamer.

Ze względu na znaczenie danych przechowywanych na komputerach coraz częściej stają się one obiektem cyberataków. Sprzęt tego rodzaju może również być wykorzystywany jako narzędzie podsłuchowe po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania. W dobie licznych zdalnych telekonferencji, korzystania z oprogramowania do videoczatów czy popularnych komunikatorów internetowych możliwość rejestrowania i przesyłania nagrywanych dźwięków staje się szczególnie cennym źródłem informacji, które często jest trudniejsze do wykrycia niż klasyczne cyberwłamanie.

Z uwagi na potencjalne szkody, jakie może wywołać zdobycie informacji za pomocą podsłuchu, coraz więcej firm i osób prywatnych decyduje się na korzystanie z usług wykrywania tego rodzaju urządzeń. Aktywność wszystkich popularnych mikrofonów i dyktafonów „szpiegowskich”, a także zdecydowanej większości sprzętu profesjonalnego może być ujawniona przy wykorzystaniu specjalnego sprzętu rejestrującego wszelkiego typu pola elektromagnetyczne i źródła promieniowania radiowego. Firmy zajmujące się wykrywaniem podsłuchów i ochroną kontrwywiadowczą są też w stanie zapewnić urządzenia, które znacznie ograniczą możliwość nagrania lub zdalnego podsłuchania przebiegu ważnego spotkania czy pomogą w skutecznym zabezpieczeniu wybranego pomieszczenia. Równie ważne jest dbanie o monitoring używanych urządzeń elektronicznych – zwłaszcza komputerów i smartfonów. Warto pamiętać, że stosowanie podsłuchów jest nielegalne bez zgody osoby, która będzie nagrywana i może wiązać się z odpowiedzialnością karną.