Blog

fedora na stole Znajdziesz tu wiele przydatnych informacji dotyczących naszej branży oraz materiałów pomagających w dokonaniu wyboru właściwych elementów oferty.

Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wiele przydatnych informacji.

szukanie informacji o dłużniku

Jak ustalić majątek dłużnika?

Zanim zdecydujemy się na wszczęcie wobec dłużnika komorniczego postępowania egzekucyjnego warto ustalić jego majątek, aby zweryfikować, czy jest on wypłacalny.

Czytaj więcej

detektyw z aparatem

Jakie dowody zdrady dopuszczalne są w sądzie?

Zdrada stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związków oraz małżeństw. Jeśli chcemy złożyć pozew o rozwód z winy małżonka, wskazując jako przyczynę rozpadu pożycia jego zdradę, nieodzowne będzie przedstawienie dowodów jego niewierności. One także dadzą nam pewność, że nasze zaufanie w stosunku do partnera zostało nadużyte i że decyzja o rozstaniu oraz rozwodzie była słuszna. Sprawdź, jakie dowody zdrady uznawane są przez sąd i jak je zdobyć.

Czytaj więcej

biuro detektywistyczne

Dobre biuro detektywistyczne – to znaczy jakie?

Biuro detektywistyczne zajmuje się między innymi obserwacją figurantów, poszukiwaniem osób zaginionych, informatyką śledczą, gromadzeniem dowodów w sprawach rozwodowych oraz ustaleniem adresu, pod którym przebywa wskazana przez klienta osoba. Ponieważ wszystkie wymienione wyżej obszary działalności dotyczą sfer prywatnych i intymnych naszego życia, warto skupić się na tym, aby biuro detektywistyczne wybrać mądrze. Sprawdź, jakie powinno mieć cechy.   

Czytaj więcej

zbieranie dowodów

Jak zebrać dowody w sprawie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma zawsze na celu, przede wszystkim, dobro dziecka. Nie zawsze musi ono się wiązać z sytuacjami patologicznymi. Może być związane z negatywnym wpływem jednego z rodziców na dobrostan dziecka, wynikającym z różnych względów. Sądy rozstrzygając o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, biorą pod uwagę możliwość negatywnego wpływu jednego z rodziców na rozwój dziecka, realizację jego praw. Warto zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby dzieci dotyczą nie tylko aspektu materialnego, ale także związanego z rozwojem ich emocjonalnym.

Czytaj więcej

dowody na zdradę

Jak zdobyć dowody zdrady?

Zdrada stanowi najczęstszą przyczynę rozpadu związków oraz małżeństw. Dowody niewierności mogą być potrzebne nie tylko po to, by mieć pewność, że jesteśmy zdradzani, zanim wysuniemy oskarżenia w stosunku do partnera, lecz przede wszystkim będą one niezbędne w… sądzie. W przypadku bowiem rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka przedstawić trzeba będzie konkretne i niepodważalne dowody zdrady. Sprawdź, jak je zdobyć oraz jakie zachowania partnera mogą wskazywać na pojawienie się w związku osoby trzeciej.

Czytaj więcej